ویژگی های پروژه

تحویل فوری

کیفیت مناسب

به وسیله جدیدترین دستگاه ها

نصب پس از تعمیر

تعمیرات آسیب ها

آسیب دیدن دستگاه چیپسیل که به علت تصادف دچار آسیب دیدگی شده بود و قسمت های آسیب دیده پس از جدا شدن و تعمیر و مونتاژ آماده نصب و تست شدند.

زمان تحویل
تست
عیب یابی
هزینه
0
روز کار
0
متخصص