تعمیر دستگاه های آسیب دیده

ویژگی های پروژه تحویل فوری کیفیت مناسب به وسیله جدیدترین دستگاه ها نصب پس از تعمیر تعمیرات آسیب ها آسیب دیدن دستگاه چیپسیل که به علت تصادف دچار آسیب دیدگی شده بود و قسمت های آسیب دیده پس از جدا شدن و تعمیر و مونتاژ آماده نصب و تست شدند. زمان تحویلتستعیب یابیهزینه 0روز کار…