اپراتورهای جویای کار می توانند با ارسال رزومه خود به کارفرمایان معرفی و در صورت تایید مشغول به کار شوند.

ارسال رزومه

تاریخ تولد(ضروری)
تخصص کاری(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
وضعیت نظام وظیفه(ضروری)